Pozaszpitalne bakteryjne zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych (ZOMR) jest problemem już od wieków, będąc przyczyną śmierci i niepełnosprawności. W XX wieku dokonał się duży posęp w terapii, poczynając od surowicy przeciwmeningokokowej oraz zastosowania w leczeniu sulfonamidów, później penicylin, aż do obniżenia aktywności zapalenia poprzez zastosowanie deksametazonu. W “The Lancet Infectious Diseases” opublikowano wyniki badania dotyczącego epidemiologii, objawów klinicznych oraz wyników leczenia u dorosłych z pozaszpitalnym bakteryjnym ZOMR po wprowadzeniu leczenia wspomagającego deksametazonem oraz ogólnokrajowego wdrożenia stosowania skoniugowanych szczepionek pediatrycznych. Do prospektywnego badania kohortowego włączono dorosłych (w wieku >16 lat) z pozaszpitalnym bak...