Resekcja chirurgiczna jest standardową metodą leczenia pacjentów chorych na raka jelita grubego z przerzutami do wątroby. Jest jednak niewiele badań, które opisałyby wyniki u pacjentów w podeszłym wieku. W kanadyjskiej prowincji Ontario przeprowadzono populacyjne retrospektywne badanie kohortowe dotyczące rutynowych praktyk klinicznych w przypadku nowotworu jelita. Celem badania było opisanie postępowania oraz jego wyników w przypadku resekcji u pacjentów w podeszłym wieku. Do badania zakwalifikowano wszystkie przypadki resekcji z powodu raka jelita grubego z przerzutami do wątroby, które wykonane były pomiędzy 1 stycznia 2002 a 31 grudnia 2009 roku. Pacjentów podzielono na trzy grupy wiekowe: osoby młodsze niż 65 lat, od 65. do 74. roku życia oraz osoby w wieku 75 lat i starsze. Główny...