Szkolenie młodego lekarza związane jest z dużym stresem, odpowiedzialnością i przemęczeniem. W takich okolicznościach nie są niczym dziwnym problemy z psychiką – w tym zaburzenia depresyjne. Czasopismo JAMA przedstawiło wyniki metaanalizy dotyczącej częstości występowania depresji u lekarzy rezydentów. Autorzy analizowali bazy danych EMBASE, ERIC, MEDLINE i psycINFO w poszukiwaniu prac dotyczących tego tematu z lat 1963-2015. Do badania włączono 31 badań przekrojowych (populacja łącznie – 9447 osób), oraz 32 badania podłużne (8113 osoby). Ogólna chorobowość na depresję wyniosła 28,8% (4969/17560 osób; 95% CI 25,3-32,5%), jednak była bardzo zróżnicowana w zależności od poszczególnych badań i ich metodologii. W pracy wykorzystującej 9-punktowy Patient Health Questionnaire wyniosła 2...