Leczenie beta-blokerami może być związane ze zwiększonym ryzykiem okołooperacyjnych powikłań sercowo – naczyniowych oraz śmiertelności wśród pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym.
Naukowcy z Danii postanowili przeanalizować okołooperacyjne strategie stosowania ß-blokerów, które niewątpliwie są potrzebne, aby zmniejszyć ryzyko występowania działań niepożądanych. Celem badania było określenie ryzyka wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych (major adverse cardiovascular event – MACE) związanych z długotrwałym leczeniem β-adrenolitykami u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, którzy poddawani byli operacji pozasercowej. Badanie oparto na danych dotyczących pobytu w szpitalu oraz stosowania farmakoterapii poza szpitalem, które uzyskano z...