Metoda endowaskularna okazuje się być bardziej korzystna niż operacja otwarta w przypadku pęknięcia tętniaka aorty w odcinku brzusznym.
Pacjenci, którzy przebyli otwartą operację, mającą na celu zespolenie pękniętego tętniaka aorty w odcinku brzusznym, mają niewielkie szanse przeżycia. Przyszłością wydaje się być metoda oparta na podejściu endowaskularnym (rEVAR), ale wciąż brakuje odpowiedniej ilości badań, które uzasadniłyby zalety kliniczne takiego podejścia.  Naukowcy z Pacific Coast Surgical Association skupili się na ocenie skuteczności postępowania, które zakłada zastosowanie metody endowaskularnej jako pierwszego środka w leczeniu. Zbadane wskaźniki dotyczyły wczesnej śmiertelności pacjentów, stanu pacjenta w momencie opuszczenia szpitala i procentu przeżywalności w persp...