Damage control z wewnątrzbrzusznym “packingiem” oraz opóźnieniem zamknięcia jamy brzusznej jest metodą stosowaną w intensywnej opiece pourazowej oraz chirurgii urazowej. W badaniu, przeprowadzonym przez amerykańskich naukowców, po raz pierwszy rozważano stosowanie tej metody w przypadku przeszczepu wątroby. Naukowcy przeprowadzili retrospektywną analizę danych pacjentów poddawanych przeszczepieniu wątroby w dużym ośrodku transplantacyjnym między 1 lutego 2002 roku a 31 lipca 2012 roku. Zmierzono wskaźniki DC, wpływ na przeżywalność przeszczepu i pacjenta. Celem badania była również ocena częstości występowania oraz określenie predyktorów świadczących o potrzebie zastosowania Damage Control. Badanie przeprowadzono wśród chorych z koagulopatią lub niestabilnością hemodynamiczną po reperfu...