Leki działające inotropowo dodatnio oraz leki wazopresyjne są często stosowane u pacjentów w ciężkim stanie klinicznym by skorygować zaburzenia hemodynamiczne oraz uzyskać właściwą perfuzję narządową. Chociaż leki te mogą skutecznie poprawić czynność pracy serca i parametry hemodynamiczne, mogą wywoływać także działania niepożądane, takie jak arytmie, zwiększenie zapotrzebowania na tlen przez mięsień sercowy, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia metaboliczne. Niektóre badania sugerują nawet możliwy związek pomiędzy podażą leków o działaniu inotropowo-dodatnim a zwiększoną śmiertelnością. W British Journal of Anaesthesia opublikowano wyniki metaanalizy randomizowanych badań klinicznych opublikowanych w ostatnich 20 latach, badających wpływ tych leków na śmiertelność. Przeprowadz...