Czy u pacjentów z rakiem odbytnicy po chemioradioterapii, w wyniku której nastąpiła całkowita remisja, bezpiecznie jest po prostu czekać i obserwować? Sprawdzali to naukowcy z Manchesteru. Całkowita remisja związana z wprowadzeniem chemioterapii, a następnie prowadzenie obserwacji (watch-and-wait approach) często wymienia się jako metodę postępowania u pacjentów chorych na raka odbytnicy. Czy zwykłe czekanie może być bezpieczniejszą metodą niż wprowadzenie konkretnych działań? Naukowcy z Manchester Academic Health Science Centre przeprowadzili badanie, którego celem było sprawdzenie bezpieczeństwa takiego podejścia, porównując wyniki pacjentów onkologicznych, którzy przeszli resekcję oraz tych, którzy po całkowitej remisji byli jedynie pod obserwacją. Do badania OnCoRe (Oncological Out...