U pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, hipotermia może zmniejszyć nadciśnienie śródczaszkowe. Niestety, jak do tej pory, powstało niewiele prac badających wpływ hipotermii na stan funkcjonalny pacjentów. Naukowcy z University of Edinburgh przeprowadzili badanie, którego celem było przeanalizowanie skuteczności stosowania hipotermii u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym. Badacze zakwalifikowali w sumie 387 pacjentów z 47 ośrodków w 18 krajach. Badanie było prowadzone od listopada 2009 do października 2014 roku, kiedy to zawieszono rekrutację ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Pacjenci zostali losowo przydzielili do dwóch grup. W jednej znalazły się osoby, u których ciśnienie śródczaszkowe wynosiło więcej niż 20 mm Hg, pomimo przebytego 1. etapu leczenia (wentyla...