Zgodnie z obietnicą przedstawiamy wyniki ankiety, którą niedawno przeprowadziliśmy wśród użytkowników portali Openmedica. Przypomnijmy: zadaliśmy lekarzom, ale również studentom medycyny, pięć pytań dotyczących zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministra Konstantego Radziwiłła. Jak się okazało, podzielił Państwa najbardziej temat likwidacji NFZ oraz odwrócenia komercjalizacji szpitali. Mniej zróżnicowane zdania padały odnośnie skrócenia rządowego programu in-vitro oraz przywrócenia stażu po studiach lekarskich. Na to, jak istotne są to tematy, wskazuje duży odzew (na ankietę odpowiedziało ponad 550 lekarzy i studentów medycyny) oraz niekiedy bardzo emocjonalne komentarze. Jak ocenia Pani/Pan plan skrócenia rządowego programu in-vitro do czerwca 2016 roku? Zdecydowana większość...