Nudności i wymioty należą do typowych powikłań po znieczuleniu w okresie pooperacyjnym. Częstość ich występowania waha się od 20 do 80proc. W BMC Anesthesiology opublikowano wyniki metaanalizy, której celem było porównanie skuteczności deksametazonu i ondansetronu w zapobieganiu pooperacyjnym nudnościom i wymiotom (PONV) u pacjentów przechodzących operacje laparoskopowe. W bazach PubMed, Embase, Medline oraz Cochrane Library (od powstania do lipca 2014) wyszukano badania kwalifikujące się do analizy, porównujące zastosowanie deksametazonu i ondansteronu. Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość występowania PONV w ciągu 24 godzin od operacji. Drugorzędowy punkt końcowy uwzględniał występowanie PONV we wczesnym okresie pooperacyjnym (0-6 godzin) i późnym okresie pooperacyjnym ...