Najnowsze badania sugerują, że większość nowotworów rozwija się pod wpływem czynników środowiskowych i stylu życia. Jedno z takich badań zostało opublikowane w czasopiśmie “Nature”. Przedstawiona teoria jest w opozycji do wcześniej postawionej hipotezy tj. rozwój raka zależy od osobniczego “pecha”. Uważa się, że czynniki środowiskowe odgrywają ważną rolę w zachorowalności na raka i są modyfikowane poprzez zmiany stylu życia. Po zapoznaniu się z coraz większą liczbą różnych typów nowotworów, w tym raka płuc, autorzy stwierdzili, że wzrastające ryzyko raka jest przypisane do zmieniających się warunków środowiska, takich jak zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu, ekspozycja na słońce i zła dieta. Powyższe sformułowanie poddaje dyskusji inne badanie opublikowan...