We współczesnej literaturze brakuje badań, które analizowałyby remisję cukrzycy typu 2 (DM2) u pacjentów poddanych różnym typom operacji bariatrycznych. Czy otyłe osoby z DM2 można skutecznie wyleczyć z cukrzycy zabiegiem zmniejszenia żołądka? Autorzy badania opublikowanego w JAMA Surgery postanowili ocenić wpływ różnych typów operacji bariatrycznych u pacjentów z cukrzycą typu 2 (w porównaniu z grupą kontrolną) na poprawę kontroli glikemii i związanych z nią parametrów klinicznych. Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe z udziałem 2978 pacjentów po operacji bariatrycznej, ze wskaźnikiem masy ciała 35 lub więcej. W tej grupie zidentyfikowano 569 pacjentów z cukrzycą typu 2 i dopasowano do 1881 pacjentów z cukrzycą bez operacji bariatrycznej- grupa kontrolna. Uwzględniono badani...