Skuteczne terapie systemowe dla pacjentów z zaawansowanymi, postępującymi guzami neuroendokrynnymi płuc i przewodu pokarmowego są rzadkością. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet była ocena skuteczności i bezpieczeństwa ewerolimusu w porównaniu z placebo w opisanej populacji pacjentów. Badanie RADIANT-4 było próbą randomizowaną, podwójnie zaślepioną, kontrolowaną placebo, trzeciej fazy. Dotyczyło dorosłych pacjentów (w wieku ≥ 18 lat) z zaawansowanymi, postępującymi, dobrze zróżnicowanymi, nieczynnymi hormonalnie guzami płuc lub w obrębie układu pokarmowego. Pacjenci zostali losowo przypisani w stosunku 2:1 do grupy, w której przyjmowali ewerolimus (10 mg na dzień) lub identyczne placebo.  Zakwalifikowano w sumie 302 pacjentów, z których 205 przydzi...