Majaczenia oraz poważnych powikłań po operacji nie należy ignorować. Według amerykańskich naukowców mogą być one związane m.in. z późniejszym wystąpieniem zaburzeń psychicznych lub koniecznością ponownej hospitalizacji. Do badania przeprowadzonego w Bostonie (stan Massachusetts, USA) zakwalifikowano 566 pacjentów w wieku 70 lat lub starszych, z dwóch dużych akademickich ośrodków medycznych. Uczestnicy nie mieli demencji ani nigdy nie doświadczyli majaczenia. Kolejnym warunkiem była, przebyta w trybie planowym, duża operacja ortopedyczna, naczyniowa lub zabieg w obrębie jamy brzusznej, które wymagały minimum trzydniowej hospitalizacji.  Celem była ocena związku między ciężkimi powikłaniami po operacjach chirurgicznych oraz występującym wtedy delirium, a niepożądanymi efektami, które mo...