Otyłość, a tym samym metody jej leczenia coraz częściej widywane są w populacji osób poniżej 18 roku życia. Choć optymalne, szczególnie w tej grupie społecznej, wydaje się być stosowanie diety i aktywności fizycznej rośnie grupa dzieci i młodych dorosłych poddawanych operacjom bariatrycznym. Jakie są tego efekty? Na łamach czasopisma NEJM ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo wykonywania operacji bariatrycznych u nastolatków z ciężką otyłością. Do badania włączono 242 osoby, do analizy włączono pacjentów poddanych operacji Roux-en-Y (n=161) lub rękawowej resekcji żołądka ((n=67). Średnia wieku wyniosła 17 lat, a średnie BMI – 53. Dziewczęta stanowiły 75% badanych, a 72% stanowiły osoby rasy kaukaskiej. Po 3 latach obserwacji średnia masa ciała zmniejszyła ...