Jak szybko może rozwijać się rak piersi? Czy częstość pojawiania się nawrotów choroby związana jest z wielkością zmian nowotworowych wychodzących poza węzeł chłonny? Oto wyniki nowego badania. Autor: lek. Karolina Twardowska Bazując na kryteriach przyjętych przez American College of Surgeons Oncology Group Z0011, pacjenci z rakiem piersi w stadium T1N0 i T2N0 powinni przejść usunięcie pachowych węzłów chłonnych. Dotyczy to chorych, u których wykryto 1 lub 2 węzły wartownicze (SLN) z komórkami nowotworowymi oraz w przypadku wychodzenia nowotworu poza węzeł (ENE). Trzy lata temu zakończono badanie trwające 13 lat, którego celem było określenie wpływu wielkości zmian poza węzłem chłonnym na obciążenie pozostałych węzłów pachowych, a także możliwość nawrotu choroby i przeżycie u chorych sp...