Pozostawienie szerokiego marginesu podczas operacyjnego wycięcia czerniaka skóry, jest od wielu lat uważane za sposób zapobiegania powstawaniu przerzutów tego nowotworu, a jaki wpływ ma na przeżywalność wśród pacjentów? Autor: lek. Karolina Twardowska Naukowcy z Wielkiej Brytanii postanowili opublikować nowe wnioski z badania, które przeprowadzili niemal 15 lat temu. Obserwacje trwały od grudnia 1992 roku do maja 2001 roku. Wyniki uzyskane podczas pięcioletniej obserwacji, opublikowane w New England Journal of Medicine w 2004 roku wykazały znaczący spadek częstotliwości nawrotów miejscowych, gdy zmianę skórną usuwano z szerokim marginesem. Wtedy naukowcy nie odnotowali różnic w ogólnej przeżywalności pacjentów. Teraz postanowili opublikować wnioski dotyczące całej obserwacji. Jednak na ...