Operacje naprawcze przepukliny pachwinowej to jedne z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych. Jednym z powikłań operacji, niezależnie od metody, jest przewlekły ból pachwiny. W Annals of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem było porównanie występowania przewlekłego bólu pooperacyjnego po operacji przepukliny pachwinowej z użyciem dwóch technik: operacji metodą Lichtensteina w znieczuleniu miejscowym oraz całkowicie zewnątrzotrzewnowym endoskopowym sposobem naprawy przepukliny pachwinowej (endoscopic total extra-peritoneal repair, TEP) w znieczuleniu ogólnym. Do randomizowanego badania klinicznego włączono 384 pacjentów. Zostali oni losowo zakwalifikowani do operacji  TEP (n=193) w znieczuleniu ogólnym lub operacji metodą Lichtensteina (n=191) w znieczuleniu mie...