Przewlekła dysfunkcja allprzeszczepu płuc (chronic lung allograft dysfunction CLAD) jest główną przyczyną utraty allogenicznego przeszczepu płuc. Wcześniejsze badania analizujące związek między wirusowym zakażeniem dróg oddechowych (respiratory virus infection RVI) i CLAD były ograniczone przez techniki diagnostyczne, złe projekty badań i niewielką liczbę przypadków. W Clinical Infectious Diseases opublikowano badanie analizujące związek między objawami RVI i wystąpieniem CLAD. W badaniu użyto nowoczesnych technik diagnostycznych i przeprowadzono je na dużej grupie aktualnych biorców przeszczepów płuc. Przeprowadzono retrospektywną ocenę zmiennych klinicznych w tym ostrego odrzucania przeszczepu, zapalenia płuc wywołanego CMV, wirusowych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. Za ...