Ostatnio pojawiły się wyniki dużych badań z randomizacją dotyczących terapii łączących docetaksel lub bisfosfoniany ze standardem opieki w hormonowrażliwym raku prostaty. Jak wygląda ocena tego postępowania w metaanzalizie? W ramach tej pracy, której wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet Oncology przeprowadzono przegląd systematyczny i metaanalizę artykułów znalezionych w bazach MEDLINE, EMBASE, LILACS, i Cochrane Central Register of Controlled Trials i innych, w których oceniano skuteczność terapii standardowej z lub bez docetakselu albo terapii standardowej z lub bez bisfosfonianów u mężczyzn z hormonowrażliwym rakiem prostaty z grupy wysokiego ryzyka, zaawansowanym miejscowo lub przerzutowym.  Do analizy odszukano pięć odpowiednich badań randomizowanych z docetakselem u ...