Uszkodzenie mięśnia sercowego jest częstym powikłaniem operacji kardiochirurgicznych, które może doprowadzić do wydłużenia hospitalizacji i zwiększenia śmiertelności pacjentów. Dla ochrony mięśnia sercowego przed uszkodzeniami niedokrwiennymi można zastosować hartowanie za pomocą anestetyków wziewnych. Dotychczas opublikowane analizy wykazały, że zarówno lotne anestetyki, w tym sewofluran, jaki i dożylne, w tym propofol, mają działanie kardioprotekcyjne u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych. Obejmuje ono zmniejszenie rozległości niedokrwienia mięśnia sercowego, zmniejszenie uwalniania troponiny oraz redukcję wskaźników śmiertelności. W BMC Anesthesiology opublikowano wyniki metaanalizyoceniającej działanie kardioprotekcyjne sewofluranu w porównaniu do propofolu u pacjentów...