Pacjenci cierpiący z powodu przepuklin pooperacyjnych po operacjach brzusznych mają obniżoną jakość życia (QoL). Operacje naprawcze mają na celu poprawę QoL z minimalnym ryzykiem wystąpienia komplikacji. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Annals of Surgery było zbadanie jakości życia (QoL) dla wyników leczenia, w tym wskaźników nawrotu i konieczności reoperacji w pierwszym roku po operacji. W ramach tego randomizowanego, kontrolowanego badania, porównującego laparoskopową metodę naprawczą i naprawę metodą otwartą z siatką 133 pacjentów oceniano przed operacją i w rok po zabiegu w odniesieniu do jakości życia za pomocą skali Short Form-36 (SF-36), wizualnej skali analogowej (ból, ograniczenie ruchu i zmęczenie) oraz pytań dotyczących skarg odnoszących się do ...