Jedna z użytkowniczek mojej strony zadała ostatnio pytanie, czy to prawda, że na receptach należy umieszczać swój numer telefonu. Pytanie jest bardzo ważne, bo dotyczy nowych obowiązków lekarza, wystawiającego receptę, które wynikają z ustawy z dnia 9 października 2015 r., nowelizującej ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Odpowiadając na to pytanie, trzeba stwierdzić, że tak. Od dnia 12 grudnia 2015 r. (data wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r.) do ustawy – Prawo farmaceutyczne dodano art. 96a, zgodnie z którym recepta musi zawierać następujące informacje w rubryce:    1) dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae: „numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadcz...