Niedomykalność zastawki mitralnej to jedna z najczęściej występujących nabytych wad zastawkowych. Zatem która metoda leczenia jest najlepsza dla pacjenta? Niedomykalność zastawki dwudzielnej (mitral valve regurgitation – MR) polega na wstecznym przepływie krwi z lewej komory do lewego przedsionka, wynikającym z nieprawidłowego zamykania płatków zastawki mitralnej. Wyróżnia się postać ostrą i przewlekłą. Ta pierwsza występuje w przebiegu ostrego niedokrwienia i pęknięcia mięśnia brodawkowatego. Skutkiem jest nagłe przeciążenie objętościowe lewej komory i przedsionka oraz obrzęk płuc. Warto podkreślić, że niepodjęcie w odpowiedniej chwili leczenia operacyjnego prowadzi zwykle do zgonu, ponieważ przebieg kliniczny jest wyjątkowo gwałtowny. Tematem zajęli się naukowcy z USA, ...