Choć wielkie przełomy w leczeniu immunosupresyjnym wydajemy się już mieć za sobą, wciąż trwają prace nad nowymi sposobami przedłużenia życia przeszczepionych organów i ich biorców. W najnowszym wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania BENEFIT porównującego skuteczność immunosupresji opartej na belatacepcie ze schematem, którego podstawą jest cyklosporyna. Do badania włączono 666 pacjentów planowanych do przeszczepienia nerki. Badanych przydzielono losowo do grupy: otrzymującej schemat immunosupresji ze zmniejszoną dawką belataceptu (n=219), pełną dawką belataceptu (n=163) lub cyklosporynę (n=215). Pozostałymi lekami immunosupresyjnymi były mykofenolan mofetylu i glikokortykosteroidy. W indukcji immunosupresji wykorzystywano baziliksimab. Odpowiednio...