W jaki sposób objętość, stężenie i dawka wpływają na czas trwania blokady splotu ramiennego? Ta kwestia jest nieco kontrowersyjna, dlatego naukowcy z Holandii postanowili sprawdzić, w jaki sposób wspomniane czynniki oddziałują na czas trwania znieczulenia. W badaniu przeprowadzonym w Sint Maartenskliniek Nijmegen udział wzięło 45 dorosłych pacjentów, poddawanych drobnym ortopedycznym zabiegom przedramienia, nadgarstka lub dłoni. Chorych podzielono losowo na trzy grupy. Grupa A otrzymała 20 ml 1,5-procentowego roztworu mepiwakainy, grupa B – 30 ml 1-procentowego roztworu mepiwakainy, a grupa C – 30 ml 1,5-procentowego roztworu mepiwakainy. Podczas obserwacji porównywano czas trwania znieczulenia. Naukowcy zaobserwowali znaczące różnice w czasie trwania czuciowych i ruchowy...