Czerniak jest piątym co do częstości rakiem w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie doniesienia wskazują na zwiększenie częstości występowania tego nowotworu wśród młodych kobiet. Wśród kobiet poniżej 50 r.ż. z czerniakiem złośliwym, osoby zdiagnozowane w ciąży lub wkrótce po, są znacznie bardziej narażone na przerzuty do innych narządów i tkanek, a także na wznowę po leczeniu. W JAAD opublikowano retrospektywne badanie poruszające ten problem. Nie analizowało ono jednak wpływu czynników występujących w ciąży,  takich jak wahania hormonów i tłumienie aktywności układu odpornościowego, na przebieg czerniaka. Do badania włączono pacjentki poniżej 49 r. ż z potwierdzonym biopsją rozpoznaniem czerniaka. Łącznie przeanalizowano 462 pacjentek ze średnią wieku 34,7 lat. Inwazyjny czerniak był mniej...