Przeszczepienie nerki od dawcy żywego jest optymalnym sposobem leczenia nerkozastępczego. Istotne jest jednak, żeby pobranie narządu nie było związane ze zbyt dużym uszczerbkiem na zdrowiu dawcy. W tym celu starannie ocenia się m.in. funkcję każdej z jego nerek i próbuje oszacować ryzyko rozwoju niewydolności nerek w przyszłości. Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania mającego na celu opracowanie narzędzia precyzyjnie szacującego ryzyko wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek u dawcy nerki. Wykonano metaanalizę siedmiu kohort pacjentów w Stanach Zjednoczonych, oceniając zapadalność na schyłkową niewydolność nerek i umieralność. Na podstawie 10 wskaźników demograficznych i klinicznych oszacowano ich 15-letnie rokowanie, które zestawiono następn...