Liczba noworodków z wytrzewieniem jelit w Stanach Zjednoczonych stale rośnie od 1980 roku, zwłaszcza wśród dzieci urodzonych przez afroamerykanki, tak poinformowało Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Wytrzewienie to wada rozwojowa, zazwyczaj izolowana, która polega na wrodzonym rozszczepie powłok brzusznych i przemieszczaniu się jelit poza jamę brzuszną przez niewielki ubytek w powłokach. Leczenie wrodzonego wytrzewienia ma na celu jak najszybsze odprowadzenie jelit do jamy brzusznej noworodka i pełne zrekonstruowanie powłok. Wybór metody leczenia chirurgicznego zależy przede wszystkim od objętości przemieszczonych trzewi, stanu miejscowego jelit, a także wielkości jamy brzusznej noworodka. Centers for Disease Control and Prevention zebrało dane z porodów od 1995 do 2012...