Przeszczepienia nerek od dawców w podeszłym wieku, podobnie jak od dawców po zatrzymaniu krążenia (non-beating heart donors – NBHD) nie są obecnie niczym dziwnym. Narządy od dawców, którzy spełniają oba te kryteria są jednak akceptowane sporadycznie. Na łamach czasopisma American Journal of Transplantation ukazały się wyniki badania oceniającego rokowanie nerek w przeszczepieniu nerki od dawcy w podeszłym wieku, po zatrzymaniu krążenia. Badanie przeprowadzono w latach 2009-2012 w Wielkiej Brytanii. W tym czasie wykonano 43 pojedyczne i 12 podwójnych przeszczepień nerek od dawców NBHD w wieku powyżej 70 lat. Przed przeszczepieniem narządy oceniano biopsyjnie z wykorzystaniem skali Remuzzi. W przypadku przeszczepień pojedynczych opisywano niższe wyniki w skali Remuzzi niż wśród przeszczep...