Cięcie cesarskie jest relatywnie rutynowym zabiegiem, jednak nie oznacza to, że pacjentki wolne są pod potencjalnych powikłań chirurgicznych. Jednym z najczętszych jest zakażenie rany pooperacyjnej. Jak go uniknąć? Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania mającego na celu ocenę wpływu stosowanego do dezynfekcji rany płynu antyspetycznego na częstość zakażeń rany po cięciu cesarskim. Do badania włączono 1147 pacjentek. Badane przydzielono losowo do grupy, u której stosowano do dezynfekcji skóry płyn oparty na chlorheksydynie (n=572) lub jodynie (n=575). Pierwszorzędowym punktem końcowym było zakażenie rany pooperacyjnej w czasie 30 dni od zabiegu. Infekcję rany obserwowano u 23 pacjentek w grupie chlorheksydyny (4%) i 42 w grupie jodyny (7,3%) – RR wynio...