Niedrożność jelita cienkiego spowodowana przepukliną wewnętrzną jest powszechnym i dość poważnym powikłaniem po laparoskopowej operacji pomostowania żołądka. Czy naprawa chirurgicznych uszkodzeń krezki może zmniejszyć częstość występowania niedrożności? Do tej pory niewiele było o tym wiadomo, dlatego naukowcy z Örebro University w Szwecji przeprowadzili odpowiednie badania. Obserwacje przeprowadzono w 12 ośrodkach specjalizujących się w chirurgii bariatrycznej w Szwecji. Do badania zakwalifikowano 2 507 pacjentów, u których planowano przeprowadzenie laparoskopowej operacji pomostowania żołądka. Następnie uczestników losowo przypisano do grup. W jednej dokonywano naprawy uszkodzeń krezki, a w drugiej nie. Z analizy wynika,że prawie wszyscy pacjenci (99,8%) doświadczyli ciężkich powikł...