Starszy pacjent z niedrożnością tętnicy szyjnej? Lepiej usunąć blaszki miażdżycowe niż wykonać stentowanie. Zwężenie światła tętnic szyjnych zazwyczaj spowodowane jest przez miażdżycę i najczęściej przebiega bezobjawowo. Dopiero oderwanie fragmentów blaszki miażdżycowej lub skrzepliny może doprowadzić do poważnych konsekwencji, jak udar mózgu lub zgon. Jedną z metod leczenia jest usunięcie blaszek miażdżycowych, czyli endarterektomia i jest to tzw. metoda klasyczna. Druga metoda polega na implantacji stentu utrzymującego drożność tętnicy w miejscu zwężenia. Czy można stwierdzić, które podejście jest lepsze dla pacjentów? Takie pytanie zadali sobie naukowcy m.in z USA i Niemiec. Przeprowadzili oni meta-analizę na podstawie czterech różnych badań klinicznych, w których porównywano stent...