Rozpowszechnienie gronkowca złocistego opornego na metycylinę poskutkowało w Stanach Zjednoczonych wzrostem konsultacji lekarskich w związku z czyrakami skóry. Najczęściej stosowanym leczeniem jest drenaż, jednak czy to wystarczy? Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność stosowania trimetoprymu/sulfometoksazolu w leczeniu czyraków. Do badania włączono 630 pacjentów w wieku od 14 do 73 lat (mediana – 35 lat). Badanych poddano drenażowi czyraka, a następnie przydzielono losowo do grupy otrzymującej przez 7 dni trimetoprim/sulfametoksazol w dawce 2×320/1600mg lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym było kliniczne wyleczenie czyraka po 7-14 dniach od zakończenia leczenia. U 45,3% pacjentów stwierdzono wzrost metycy...