Stosowanie leków opioidowych przed zabiegiem całkowitej alloplastyki stawu kolanowego może powodować wzrost liczby powikłań chirurgicznych. W Stanach Zjednoczonych zużywa się 99% światowych zasobów hydrokodonu i 83% oksykodonu, nic więc dziwnego, że prowadzone są w tej kwestii badania. Dr Robert Westermann z oddziału ortopedii Uniwersytetu Iowa w Iowa City i jego współpracownicy przeanalizowali dane 112 569 pacjentów poddanych całkowitej artroplastyce, zarejestrowanych w bazie Humana Inc. od 2007 do 2014 roku. Spośród wszystkich pacjentów 44,0% nigdy nie stosowało leków opioidowych, jednak 31,2% chorych zrealizowało co najmniej jedną receptę na opioidy w okresie 3 miesięcy przed zabiegiem, a 24,8% w okresie dłuższym niż 3 miesiące przed zabiegiem. Według wyników badania, narkotyczn...