Liberalna strategia przetaczania krwi nie jest korzystna dla pacjentów po operacji pozasercowej. Jednak nie do końca wiadomo czy wyższe progi przetaczania są tak naprawdę odpowiednie dla osób, u których w okresie pooperacyjnym wystąpił zawał mięśnia sercowego. Tym zagadnieniem postanowili zająć się naukowcy z Birmingham, Bostonu i Denver. Przeprowadzili oni badanie, którego celem była ocena związku pomiędzy pooperacyjnym przetaczaniem krwi i śmiertelnością. Przeanalizowano dane 7 361 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, którzy przeszli operację pozasercową, a najniższa wartość hematokrytu u tych osób wyniosła od 20% do 30%. Głównym punktem końcowym była pooperacyjna śmiertelność podczas 30-dniowej obserwacji. Z badania wykluczono jednak pacjentów, u których wystąpiło znaczne krwawi...