Transplantacja nerki od dawcy żywego jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego. Często jednak napotyka się na trudności ze znalezieniem dawcy zgodnego pod względem układu HLA. Czy niezgodność taka powinna być przeszkodą do wykonanie przeszczepienia? Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego wyniki przeszczepiania nerek od dawcy żywego bez zgodnością w układzie HLA. Do badania, przeprowadzonego w 22 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, włączono 1025 biorców nerek od dawców żywych, niezgodnych pod względem układu HLA. Badanych zestawiono z osobami, które pozostały na liście oczekujących na graft od dawcy zmarłego i zostały przeszczepione, a także z osobami, które pozostały w kolejce i nie otrzymały graftu. Biorcy nerek od dawcy żywego mieli wyżs...