Trwała histologiczna przebudowa ściany aorty po zabiegu, może mieć wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnych powikłań i konieczności wykonania kolejnych operacji. Za powstawanie tętniaka aorty odpowiedzialnych jest kilka czynników, np. zwiększona aktywność metaloproteinaz w ścianie naczynia lub czynniki genetyczne. Istotne jest powiązanie działania nadciśnienia tętniczego, niedomykalności zastawki aortalnej oraz występowania miażdżycy dla powstawania tego typu zmian. Ponadto wpływ na rozwój tętniaka aorty brzusznej może mieć zapalenie tego naczynia, na przykład w przebiegu chorób układowych. Dotychczasowe badania sugerują, że przewlekłe zapalenie może być konsekwencją przewlekłej reakcji autoimmunologicznej. Trwała histologiczna przebudowa ściany aorty po operacji tętniaka, mo...