U około jednej trzeciej dzieci ze wstrząśnieniem mózgu można zaobserwować występowanie utrzymujących się somatycznych, poznawczych oraz psychicznych objawów po urazie, określanych jako przewlekły zespół powstrząśnieniowy (persistent postconcussion symptoms, PPCS). Jednakże nie istnieją skuteczne narzędzia umożliwiające lekarzom zidentyfikowanie pacjentów zagrożonych wystąpieniem zespołu powstrząśnieniowego. W The Journal of the American Medical Association opublikowano proponowaną kliniczną skalę ryzyka wystąpienia PPCS (PPCS risk score) u dzieci zgłaszających się do oddziału ratunkowego. Do prospektywnego, wieloośrodkowego, kohortowego badania Predicting and Preventing Postconcussive Problems in Pediatrics (5P) włączono młodych pacjentów (w wieku 5-18 lat), którzy zgłosili się w ciągu...