Zwężenie tętnic szyjnych jest najczęściej spowodowane miażdżycą (90% przypadków). Ten stan może prowadzić do poważnych i niebezpiecznych powikłań, dlatego tak ważne jest podjęcie właściwej decyzji o leczeniu. Tego typu zwężenie może przebiegać bezobjawowo, ale również może spowodować wystąpienie ubytkowych objawów neurologicznych, jak zaburzenia czuciowe (np. parestezje, mrowienie), które dotyczą najczęściej twarzy i kończyny górnej, zaburzenia ruchowe, które obejmują niedowłady po stronie przeciwnej niż zwężona tętnica, zaburzenia widzenia oraz mowy. Wśród metod leczenia wymienia się chirurgiczne usunięcie blaszki miażdżycowej (endarterektomia), a także wewnątrznaczyniową plastykę tętnicy i wszczepienie stentu. Celem leczenia jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka udaru mózgu. Do...