W dzisiejszych czasach zrozumienie różnic w kosztach opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wydatków w tym sektorze. Lepsze zarządzanie środkami finansowymi może usprawnić system ochrony zdrowia. Naukowcy z Johns Hopkins University w Baltimore oraz University of Illinois w Chicago postanowili porównać wydatki szpitali w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzili oni badanie, którego celem była identyfikacja czynników związanych ze wzrostem kosztów leczenia szpitalnego i określenie różnic finansowych pomiędzy różnymi placówkami, w których przeprowadzano zabiegi usunięcia wątroby lub trzustki. Przeanalizowano koszty leczenia 42 480 pacjentów poddawanych takim samym zabiegom. Średni koszt wynosił 21 535 dolarów, ale wahał się od 3 320 do 279 102 dolarów pomiędzy poszczególnym...