Domięśniowe niesteroidowe leki przeciwzapalne okazują się być najbardziej efektywne w leczeniu kolki nerkowej i wydają się mieć najmniej skutków ubocznych. Rozdzierający ból u pacjentów z kolką nerkową wymaga podania skutecznych analgetyków w możliwie najkrótszym czasie. Jednak do tej pory badania porównujące domięśniowe niesteroidowe leki przeciwzapalne z dożylnymi opioidami lub paracetamolem były dość niejednoznaczne. Naukowcy z Kataru oraz Australii przeprowadzili własne badania, by ostatecznie ustalić, jaka droga podania oraz które leki są najbardziej skuteczne w terapii kolki nerkowej. Zdaniem badaczy dotychczasowe analizy przeprowadzane były na małej grupie, ponadto pojawiały się problemy z ukryciem randomizacji, a także różnice w metodach pomiaru. W ich badaniu wzięło udział 1...