Rozpoczęte przed 10 laty badanie CREST porównywało endarterektomię z implantacją stentu u pacjentów ze zwężeniem tętnic szyjnych. W trakcie czteroletniej obserwacji nie wykazano, by któraś z metod była skuteczniejsza w redukcji pierwszorzędowego punktu końcowego, tj. występowania udaru ipsilateralnego, zawału serca lub zgonu w okresie okołozabiegowym. Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki dziesięcioletniej obserwacji populacji badania CREST. Przypomnijmy, pacjentów ze zwężeniem tętnic szyjnych zrandomizowano do endarterektomii lub stentowania w 117 ośrodkach. Co pół roku oceniano stan chorych aż do 10 lat. W obserwacji długoterminowej określono występowanie pierwszorzędowego punktu końcowego, a także, dodatkowo, udaru ipsilateralnego po okresie okołozabiegowym. ...