Najnowsze badania kwestionują korzyści płynące z wczesnego żywienia pozajelitowego u dorosłych. A jaki wpływ ma to, kiedy wprowadzimy żywienie pozajelitowe w przypadku ciężko chorych dzieci? Właśnie opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania przeprowadzonego w Belgii, w którym udział wzięło aż 1 440 ciężko chorych dzieci. Celem naukowców, było zbadanie czy wstrzymanie odżywiania pozajelitowego przez pierwszy tydzień, czyli późne odżywianie pozajelitowe w pediatrycznym oddziale intensywnej opieki medycznej okaże się klinicznie lepsze niż wczesne żywienie pozajelitowe. Wszystkim pacjentom podawano jednocześnie płyny. Naukowcy analizowali pojawianie się nowych zakażeń, nabytych w trakcie pobytu na OIOM-ie, a także czas pobytu w szpitalu i liczbę dni, która minęła do dnia wypisu. Wczesn...