W niektórych krajach wada wrodzona u dziecka, może oznaczać dla niego życie w izolacji i ciągłe prześladowania. Jak się okazuje, leczenie chirurgiczne może pomóc dzieciom, a także lokalnej społeczności. Każdego roku ponad 170 000 dzieci rodzi się z rozszczepem wargi lub podniebienia w krajach rozwijających się, zgodnie z danymi organizacji charytatywnej Smile Train. W Afryce Zachodniej, wiele dzieci z tego typu wadą jest niedożywionych, ze względu na problemy z karmieniem. Ponadto nie są one leczone z powodu braku wykwalifikowanych chirurgów, sprzętu oraz kosztów operacji. Odnotowanych zostało wiele przypadków odrzucenia dzieci przez ich społeczności lokalne. – Często takie dzieci nie mogą uczęszczac do szkoły, ani znaleźć później pracy, są uważane za czarownice i demony R...