Powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego jest częstym schorzeniem u dzieci, które jednocześnie zwiększa podatność na inne choroby. Czy można zmniejszyć ilość powikłań i usprawnić podejmowanie decyzji w toku leczenia? Okazuje się, że tak – wystarczy zastosować się do wytycznych. Wytyczne praktyki klinicznej to pewnego rodzaju wskazówki opracowane w sposób systematyczny, które mają wspomagać lekarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących właściwego postępowania w określonych sytuacjach. Najważniejszym celem wytycznych jest oczywiście poprawa jakości opieki nad pacjentami, a także zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów. Obserwuje się jednak znaczne różnice w postępowaniu zarówno pomiędzy lekarzami w jednym ośrodku medycznym, jak i między różnymi placówkami. – Zaobserwo...