Liczba praktykujących chirurgów dziecięcych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich czterech dekad. Jednocześnie nie zaobserwowano znacznego wzrostu częstości chorób w tej dziedzinie. W takim razie, czy każdy lekarz ma jednakowe szanse na praktykę? – Utrzymanie wysokich kompetencji w odniesieniu do najczęściej wykonywanych zabiegów jest niezbędne dla przyszłości zawodu – uważają amerykańscy naukowcy, dlatego postanowili sprawdzić kim jest oraz jakie doświadczenie ma statystyczny chirurg dziecięcy. Przeprowadzono zatem retrospektywną analizę danych dotyczących aplikacji na chirurgię dziecięcą w latach 2009 – 2013 w kilkunastu stanach w USA. Celem badania było określenie cech demograficznych i doświadczenia praktykujących chirurgów dziecięcych z wykorzystaniem danych z d...