W jaki sposób leczyć pacjenta z dużym ubytkiem ściany przełyku? Jak się okazuje, dzięki inżynierii tkankowej, możemy stymulować regenerację tkanki. Wykorzystanie macierzy zewnątrzkomórkowej wypełnionej autologicznymi komórkami pluripotencjalnymi, prowadzi do powstawania funkcjonalnych zamienników uszkodzonych tkanek, dlatego na pomysł zastosowania tej techniki do wpadli naukowcy z Medical College of Wisconsin w Milwaukee (USA). – Staraliśmy się wykorzystać łatwo dostępne stenty i macierz zewnątrzkomórkową do regeneracji przełyku in vivo – mówią badacze. Celem zabiegu było przywrócenie funkcji połykania u 24-letniego pacjenta, u którego doszło do uszkodzenia pięciocentrymetrowego fragmentu przełyku o pełnej grubości, w wyniku rozwoju ropnia śródpiersia. Ubytek ściany przeły...