Przedłużony pobyt w szpitalu po zabiegu operacyjnym jest zazwyczaj skutkiem powikłań. Te mają związek z miejscem operowanym lub mogą mieć charakter ogólny – która grupa jest bardziej istotna? W czasopiśmie Journal of the American College of Surgeons ukazały się wyniki badania oceniającego strukturę przyczyn przedłużających się hospitalizacji u pacjentów po operacji resekcji przełyku. Do analizy wykorzystano dane z National Surgical Quality Improvement Program. Oceniano 3538 przypadków – w tej grupie 75 percentyl czasu hospitalizacji wyniósł 17 dni. Przedoperacyjne czynniki predykcyjne przedłużonej hospitalizacji obejmowały zabieg w trybie pilnym (OR 3,7; p<0,001) i wysoki wskaźnik kruchości (fragility index – OR 3,6; p<0,001). Najwyższe ryzyko przedłużenia czasu pobytu było związa...